Header image

Výroba prototypu – 600ccm

Jak si někdo vyrobí vlastní funkční motor?

Mnoho lidí si může pokládat otázku, jak si někdo vyrobí vlastní funkční motor. Klasickým způsobem jsou to vždy velké investice do modelových zařízení k formování a nebo do velkosérie kokilových forem, což je velmi nákladné a časově náročné. Zvolili jsme tedy variantu 3Dtisku slévárenských forem z písku, technologii, kterou provozujeme. Všechny části motoru tak mohly vzniknout jako jakostní odlitky, které se následně strojně obrobily.